VÅRA TJÄNSTER

PRECISIONSFÄLLNING

trädfällning skåne

Det enklaste sättet att fälla ett träd är naturligtvis från marken. Finns det bara tillräckligt med plats är detta ett snabbt och effektivt sätt att få ner träd. 


Ibland kan en s.k. fällriktare eller vinch behövas för att säkert få trädet åt rätt håll. 

SEKTIONSFÄLLNING

Sektionsfällning skåne

Finns det inte plats att säkert fälla trädet utan att skada kringliggande bebyggelse sker fällningen på detta sätt.


Trädet demonteras från toppen och ner i lagom stora bitar. Antingen genom klättring eller från skylift.

STUBBFRÄSNING

stubbfräsning skåne

För att bli av med stubben som blir kvar, efter att trädet har fällts, används en s.k. stubbfräs.


Normalt sett fräser man ca 20 cm djupt vilket passar bra om man vill fylla igen med matjord och så gräs.

BORTFORSLING

bortforsling skåne

Ett träd lämnar efter sig mycket ris. Vill du ha hjälp med att transportra bort överblivet ris hjälper vi till med detta. 

FLISNING

Vi kan även erbjuda flisning av ris och grenar. I många fall är detta ett väldigt smidigt alternativ eftersom flisen sedan är användbar i trädgården.

VEDHUGGNING

vedhuggning skåne

Önskar du själv att behålla veden kan denna kapas upp i lämpliga längder. Vi kan även hjälpa till med att klya den.

RUT-AVDRAG

Visste du att trädfällning ger rätt till RUT-avdrag?


Det betyder att 50% av arbetskostnaden subventioneras av staten och det blir därmed rejält mycket billigare för dig att anlita ett professionellt företag.


På alla våra offerter framgår tydligt hur stort RUT-avdraget kommer att bli och du faktueras enbart delen som återstår.


Nytt för 2021 är att maxbeloppet höjts från 50 000kr till 75 000kr per år.